Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های زیست حسگر

مرکز تحقیقات علوم و فناوری­های زیست حسگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان یک مرکز تحقیقات میان رشته ای در راستای ارتقاء سلامت افراد جامعه، در زمینه طراحی و ساخت انواع زیست حسگر ها به عنوان ابزاری کاربردی در حوزه های مختلف علوم بخصوص علوم پزشکی پایه‌گذاری شده است. امروزه زیست‌حسگرها به عنوان ابزاری قدرتمند در اندازه‌گیری طیف وسیعی از مواد شناخته می‌شوند که تکنولوژی طراحی و ساخت آنها هر روز در جهان دستخوش تغییرات می‌شود. این مرکز به عنوان بستری برای انجام تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه انواع بیوسنسور، به دنبال تحقق ورود زیست حسگرهای سلامت محور در بستر جامعه می‌باشد.

 

 

وابستگی سازمانی مرکز (Affiliation):

Biosensor Sciences and Technologies Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های زیست حسگر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران